Habitacions

Newport

Fins a 2 persones amb 1 llit matrimoni

L’habitació Newport té un llit de matrimoni de 2 x 1,50 m.

No hi ha la possibilitat de posar un llit auxiliar en aquesta habitació.

BamboO

Fins a 2 persones amb 2 llits individuals

L’habitació Bamboo té dos llits de 0,80 m disposats junts.

En aquesta habitació no hi ha possibilitat de posar un llit auxiliar.

Hampton

Fins a 5 persones, 2 persones amb 1 llit de matrimoni, i 1 altell amb 2 persones amb 1 llit de matrimoni i 1 persona amb 1 llit individual

L’habitació Hampton té un llit de matrimoni de 2 x 1,50m.

Hi ha també un altell amb un altre llit gran de les mateixes dimensions, més un llit individual de 1,80 x 0,80 m.

En total en aquesta habitació hi poden cabre 5 persones.

Camille

Fins a 3 persones amb 3 llits individuals

L’habitació Camille té dos llits individuals de 1,90 m x 0,90 m que si es vol es poden disposar també junts com a llit de matrimoni.

Hi ha la possibilitat de posar un llit auxiliar en aquesta habitació de 1,80 m x 0,80.